♫ I refuse maro
© lyrics, music: maro, katharina c. / arrangement: maro / vocals: katharina c.

♫ Do Domu
© lyrics, music, vocals, arrangement: katharina c. / guitar: marius b. / bass: felix k.

♫ Powietrze
© lyrics, music, vocals, arrangement: katharina c.

♫ I refuse
© lyrics, music, vocals, arrangement: katharina c.

♫ I refuse jbmix
© lyrics, music, vocals: katharina c. / keys: N-Zo / arrangement: jürgen b.